Termografija - DAMIBA Trade

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Softver

Elektronska pošta Štampa PDF

TermaCAM REPORTER


Brz, elastièan, celovit reporterski kompjuterski program.

Baziran na MS windows sistemu i lak za upotrebu TermaCAM Reporter obezbeðuje sveobuhvatne analize, pomoæu slika i sredstava, za brz i taèan prikaz rezultata dobijenih pomoæu IR /infracrveni zraci /

Brzo izvoðenje izveštaja.

Kreiran od profesionalnih termografièara TermaCAM REPORTER je najpovoljniji za jednu namenu; brzo izvoðenje opsežnog prikaza pomoæu veoma koncentrisanih IR. TermaCAM REPORTER nudi najefikasnija, svestrana, inspekcijska, moguæe raspoloživa, izveštajna rešenja.

Jedinstvene Wizard funkcije dozvoljavaju èak neprofesionalnim korisnicima da generišu spektakularne izveštaje. Lako upotrebljiv sa termografsko baziranim sredstvima, visoko fleksibilno ureðenim stranama dozvoljava uobièajeni dizajnirani izveštaj.

Analizira tekstualne i zvuène komentare digitalno sakupljenih snimaka sa IR kamerom na polju snimanja i zatim automatski prikazuje rezultate u tabelama i tekstualnom izveštaju.

Odmah kreirajte standardni izveštaj zahvaljujuæi TermaCAM QUICKREPORTER-U

Jednostavno pritisnuti na ikonicu QUICKREPORTERA i slika iz file-a se odmah generiše. Ubacujuæi prikaz kompletiranih file-a u bilo koji kompatibilni WINDOWS štampaè, za nekoliko trenutaka dobiæete visoko profesionalni sveobuhvatni izveštaj.

 • Brza izrada izveštaja
 • Sveobuhvatna temperaturna analiza
 • Zvuèni komentari na Playback
 • Uz pomoæ MS WIZARD-a laka izrada izveštaja
 • Izveštaj standardizovanog formata
 • Na više jezika
 • Opcije na bazi podataka
 • Automatsko ubacivanje snimaka sa terena
 • Kompatibilan sa Windws 95, 98, NT 2000, XP
 • Potpuno integrisan software u MS word
 • Izrada izveštaja u doc. Formatu
 • Laka razmena izveštaja meðu korisnicima elektronske pošte

UNAPREÐEN OBLIK ZA ŠIROKU TERMOANALIZU


TermaCAM REPORTER ukljuèuje unapredjene oblike za široku analizu snimaka aktuelan i dinamièan izveštaj. Sveobuhvatna analiza pomoæu slika grafièki nanetih: MAXIMALNA, MINIMALNA i PROSEÈNA temperatura u okviru odabranog predmeta.

Kao definitivni rezultat, pomoæu QUICK-a i AUTOMATIKE je izraèunavanje temperaturnih razlika izmeðu normalnog i problematiènog podruèja.

Trenutno ste na strani: Home