Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usluge snimanja u preventivnom održavanju - Elektro/industrijski sektor

Elektronska pošta Štampa PDF

Veliki broj kvarova, pogotovo u industriji predstavlja ogromne troškove pa su i uštede koje se dobijaju uvođenjem i primenom infracrvene termografije izuzetno velike.

Uz redovnu i ispravnu primenu pri održavanju, termografija će maksimalno zaštititi uređaje i njihovu ispravnost, otkriti potencijalne kvarove i omogućiti popravke u najpovoljnijem momentu za korisnika, sprečavajuci štete većih razmera.

Kod Visoko i Srednje naponskih instalacija ouobičajeno se vrše kontrole vodova i kablova za napajanje, trafo stanica, transformatora, prekidača, rastavljača, kontaktnih spojeva, tiristorskih postrojenja, strujnih krugova upravljačkih i kontrolnih jedinica, osigurača, izolatora, pogonskih motora i slično.

U industriji se kontrola vrši na elektromotorima, zavarenim spojevima, oštećenih mesta toplovoda i defekata na distributivnim cevima, propusta podzemnih i nadzemnih instalacija, oštećenja izolacije cevi, parnih blokova i slično, tj. svim termičkim procesima gde je temperatura osnovni parametar posmatranja i kontrole.

Suštinski, u bilo kojoj industrijskoj grani sektor za kontrolu kvaliteta i praćenja procesa definiše sopstvenu primenu i upotrebu ove metode prema svojim potrebama, a naš tim je tu da tu kontrolu formalizuje i prilagodi samom procesu.

Primeri izveštaja

Primeri iz prakse

Primeri iz prakse - PDF:

Formular za usluge snimanja

 

 

Trenutno ste na strani: Home