Termografija - DAMIBA Trade

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DETECTION FLIR

Elektronska pošta Štampa PDF

Od jeseni 2015. godine DAMIBA TRADE d.o.o. je ovlasceni zastupnik i distrubuter FLIR.ovog programa 'DETECTION' - PROIZVODI ZA DETEKCIJU BIOLOŠKIH, FIZICKIH I HEMIJSKIH OPASNOSTI. Radi se o kompaknim, rucnim i prenosivim uredjajima za otkrivanje opasnih materija u vazduhu i tragova iste na cvrstim povrsinama. U programu su prenosivi i fiksni uzorkivaci vazduha za otkrivanje bioloskih opasnosti – Serija Fido Bx, uredjaji za otkrivanje hemijskih agenasa i otrova – Serija Fido Cx, eksploziva - Serija Fido Xx, prenosivi analizatori serije Griffin i detektori jonizujuceg zracenja i radionuklida Serije IdentiFINDER Rx00. Navedene proizvode možete da vidite i na stranici proizvodaca FLIR ovde...

Generalni katalog FLIR DETECTION možete da skinete sa linka ovde...

U prilici smo da po pozivu uradimo prezentaciju navedenih uredjaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fido B1-
BIoCapture 650      prenosivi uzorkivac vazduha

Prenosivi uzorkivač vazduha za sakupljanje potencijalnih aerosol bioloških opasnosti, kao što su antraks, kuga, boginje i ricin. Pouzdan i operativan i u surovim uslovima spoljašnje sredine.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

 

Fido B2

Kontinualni monitoring vazduha u cilju ranog otkrivanja i upozorenja na prisustvo bioloških aerosol opasnosti. Integrisani sistem koji omogućava prepoznavanje prisustva biološke opasnosti i aktiviranje mehanizma za uzorkovanje vazduha (smart kolektor). Postoji i mogućnost montaže na vozila.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

Fido C1

Enzimski kit za detekciju prisustva hemijskih agenasa na čvrstim površinama i u tečnostima. Kit sadrži šest senzora za: nervne otrove, krvne otrove, izazivače plikova (plikavce), kiseline/baze, aldehide i oksidaciona sredstva. Jednostavni za upotrebu, visoko specifični i izuzetno osetljivi senzori.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

Fido C2

Sprej za enzimsku detekciju hemijskih agenasa: nervnih otrova i izazivača plikova. Izuzetno pouzdan za otkrivanje kontaminiranih mesta, ali i veoma koristan za verifikaciju dekontaminiranih zona.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

Fido C3

Prenosivi uređaj za kontinualni monitoring vazduha na prisustvo hemijskih agenasa (nervnih otrova). Detekcija se vrši upotrebom patentirane enzimske tehnologije.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

 

Fido X2

Ultra laki ručni detektor tragova eksploziva na čvrstim površinama. Detektuje veliki broj hemijskih jedinjenja koja se koriste za proizvodnju ručno pravljenih, komercijalnih i vojnih eksploziva.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

Fido X3

Najlakši i najosetljiviji ručni detektor eksploziva u ovoj klasi uređaja. Pouzdana detekcija vojnih, komercijalnih i ručno pravljenih eksploziva u čvrstoj i tečnoj fazi. Mogućnost analize i čestične i gasne faze.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

Griffin 400  serija

Prenosivi GC/MS (gasni hromatograf/maseni spektrometar) koji omogućava laboratorijski kvalitet hemijske identifikacije velikog broja jedinjenja (jedinjenja koja se mogu prevesti u gasno stanje). Izuzetne mogućnosti za detekciju eksploziva, narkotika, hemijskih zagađivača itd.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

Griffin 844

Maseni spektrometar za detekciju tragova eksploziva i narkotika sa bazom podataka.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

identiFINDER R200

Spektroskopski personalni detektor radijacije sa CsI detektorom.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

identiFINDER R300

Spektroskopski personalni detektor radijacije sa najboljim performansama i visokom rezolucijom. Sadrži CdZnTe detektor, a opciono  i detektor neutrona.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

identiFINDER R400

Vodeći svetski, najmanji i najlakši ručni detektor radijacije.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

identiFINDER R500

Ručni uređaj za identifikaciju radionuklida, dostupan u konfiguraciji sa NaI ili LaBr3 scintilacionim detektorom, kao i 3He neutron detektorom.

Detaljnije na zvanicnom FLIR sajtu ...

 

 

 

 

 

 

 

Trenutno ste na strani: Home